Duitsland voortvarend met SDGs aan de slag!


De Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW, vergelijkbaar met de VNG van Nederland, heeft een overzicht gemaakt van 73 Duitse gemeentes die zeer voortvarend aan de slag zijn met de implementatie van de SDG (sustainable development goals) in hun organisatie. Ook zijn twee Nederlandse gemeentes (Rheden en Houten) en 1 Slowaakse gemeentes opgenomen in het overzicht.

Tot nu toe was er weinig cross-border uitwisseling van best practices. Alle 76 best practices zijn tijdens de 7 edities van de Municipal Sustainability Conferences NRW tussen 2014-2020 gepresenteerd. Per gemeente is een overzicht gemaakt waarin staat samengevat op welke manier de gemeente invulling geeft aan de SDGs. De gemeentes zijn ingedeeld in verschillende categorieën.  

De Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW:
"Een duurzame transformatie in de zin van het leidende principe “think global, act local” vraagt ​​om intergemeentelijke uitwisseling over bestaande innovatieve oplossingen en toekomstgerichte benaderingen. Daarom wordt sinds 2014 één keer per jaar het gemeentelijke duurzaamheidscongres NRW gehouden. Naast een gevarieerd ondersteunend programma met spraakmakende keynotes en paneldiscussies over actuele duurzaamheidsvraagstukken, worden praktijkvoorbeelden voor de implementatie van duurzame ontwikkeling op gemeentelijk niveau gepresenteerd en besproken."

"Ze laten de deelnemers op indrukwekkende wijze zien hoe duurzaamheid er binnen lokale overheden uit kan zien. De uitwisseling tussen gemeentelijke en maatschappelijke deelnemers richt zich met name op de uitgangssituatie, doelen, uitvoering en het succes van de projecten. Op deze manier worden niet alleen goede ideeën en motivatie doorgegeven, maar wordt ook een wederzijds leereffect en de “gezamenlijke projectduurzaamheid” ondersteund."

"Van 2014 tot 2020 werden in totaal 76 voorbeelden van best practices gepresenteerd op zeven conferenties en besproken. Een groot aantal van deze “vuurtorens” willen we graag met u delen. Naast overwegend gemeentelijke voorbeelden waren ook verenigingen of bedrijven met gemeentegerelateerde projecten incidenteel bij de congressen betrokken."

"Sinds 2014 vinden in NRW gemeentelijke duurzaamheidsconferenties plaats. LAG 21 NRW organiseert dit één keer per jaar in samenwerking met de gemeentelijke koepelorganisaties in Noordrijn-Westfalen en met financiering van het ministerie van Milieu, Landbouw, Natuur en Consumentenbescherming Noordrijn-Westfalen. De conferentie is gericht op politiek, bestuur en het maatschappelijk middenveld en richt zich op actuele duurzaamheidskwesties en op bijzonder succesvolle benaderingen van duurzame ontwikkeling op gemeentelijk niveau. De volgende gemeentelijke duurzaamheidsconferentie in Noordrijn-Westfalen zal naar verwachting in het najaar van 2021 plaatsvinden."
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram