MESA+, het instituut voor nanotechnologie van de Universiteit Twente, gaat aan de slag met de Sustainable Development Goals (SDGs). Binnen MESA+ bevindt zich het Nanolab waar met meer dan 500 onderzoekers gewerkt wordt aan kwalitatief hoogstaand, vaak grensverleggend onderzoek. Hierbij gaat het om de extreem kleine deeltjes, op moleculair en atomair niveau.De directie van MESA+ wil de SDGs een onderdeel maken van dit werk en het opnemen in haar visie voor de hele organisatie. Ook de faculteit Behavioural Management and social Sciences van de Universiteit Twente omarmde de SDGs al. MESA+ ziet de SDGs als een toekomstig handelingsperspectief voor al haar medewerkers. Hierbij mag het nadrukkelijk niet gaan om ‘greenwashing’. Het zal een waarachtig karakter moeten hebben zodat er meerwaarde wordt geleverd op de SDGs en ook voor MESA+ meerwaarde wordt bereikt. Ook is een belangrijk uitgangspunt dat er wel ruimte blijft voor creativiteit. Everlast Consultancy is gevraagd dit proces te begeleiden. Hierbij zullen als eerste stap de ambities worden vastgesteld o.g.v. de SDGs. MESA+ werkt momenteel vanuit een visie waarin een aantal doelen zijn geformuleerd op gebied van Health, Energy & Sustainability, ICT & Security en AgriFood & Water. De SDGs zullen ingezet worden om meer sturing te geven aan het behalen van deze doelen en een plus daarop te realiseren. Daarnaast zal het vooral een bottom-up proces zijn samen met de ongeveer 500 medewerkers van MESA+. De SDGs zullen richting moeten geven aan het belangrijke werk dat onder andere in de laboratoria wordt gedaan. Via de SDGs wil MESA+ meer richting gaan geven aan o.a. Health (SDG 3). Vervolgstappen zijn een herijking van de huidige visie waarin de SDGs verwerkt worden. Op deze manier wil MESA+ haar impact op een positieve manier vergroten op het vlak van zowel technologie en innovatie als op het vlak van een duurzamere en socialere wereld.