Over
Everlast Consultancy

EVERLAST CONSULANCY

Everlast Consultancy werkt vanuit de visie dat mondiale vraagstukken vanuit gezamenlijk leiderschap en door middel van een gezamenlijk gedragen strategie lokaal vertaald moeten worden in concrete actie om uiteindelijke mondiale impact te hebben.

Vraagstukken op gebied van onder andere klimaat, vluchtelingen, veiligheid, economische groei, educatie en gelijkheid vragen allereerst om amplitie. Met andere woorden het vraagstuk in een bredere context plaatsen, uitzoomen en dan de beste aanpak kiezen.

Vervolgens vraagt het (internationaal) gezamenlijk leiderschap om het vraagstuk te vertalen in verdragen en (internationale) wetgeving zodat het nationaal opgepakt kan worden. klik hier Organisaties hebben veelal moeite om uiteindelijk tot de concrete vertaling naar projecten en werkzaamheden te komen. Hoe ga je om met nieuwe nationale of internationale wetgeving of hoe geef je invulling aan de verdragen? Everlast Consultancy heeft de ervaring om deze stap naar lokale actie te zetten en ziet deze stap juist als de meest cruciale factor om de mondiaal afgesproken doelen uiteindelijk te behalen en de gewenste mondiale impact te sorteren.

De term "Everlast" staat voor duurzame ontwikkeling waarbij ervaringen delen, kennisuitwisseling en opleiden uitgangspunt zijn. Hierbij worden de sustainable development goals als strategie toegepast. Een goede balans tussen duurzame ontwikkeling, educatie en SDG's is erg belangrijk om op de lange termijn succesvol te zijn en te blijven.

Frank Landman

DIRECTEUR - EIGENAAR

Frank Landman van origine Bestuurskundige is gespecialiseerd in verandermanagement, projectmanagement en openbaar bestuur. Daarnaast heeft hij veel ervaring op het gebied van sustainable development goals (SDG's). Hij adviseert organisaties bij transformatieprocessen en het vertalen van mondiale vraagstukken naar lokale actie.

In zijn rol als directeur van de gemeente Rheden leidde hij met succes de transformatie van de gemeente naar een SDG-netwerkorganisatie. Zijn werk is in Nederland gehonoreerd met een aantal prijzen, waaronder in 2018 toen de gemeente Rheden als meest veelbelovende SDG-gemeente van Nederland is uitgeroepen en in 2019 toen de gemeente Rheden als meest inspirerende SDG-gemeente van Nederland is uitgeroepen.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Foundation for Global Goals draagt zijn samenwerking met onder andere hoge scholen en universiteiten bij aan de voortgang van de SDG Agenda 2030 van de Verenigde Naties in Nederlandse gemeenten.

Zijn SDG-netwerk is uitgebreid, inclusief leden van LAG21, VVSG, VNG International, Club of Rome, universiteiten en CEO’s op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en energie.

Hij werkt al jaren in Afrika (Zuid-Afrika en Rwanda) op het gebied van Huisvesting, Toerisme en Recreatie, Burgerparticipatie en Local Economic Development (LED). De afgelopen periode heeft hij zich beziggehouden met economische ontwikkelingsinitiatieven in Rwanda, waarbij hij de SDG's heeft toegepast als een raamwerk voor de ontwikkelingen.

Hij heeft een model voor burgerparticipatie ontwikkeld genaamd "Ik buurt mee!". Een systeem van informatie, communicatie en participatie met de samenleving.

In het verleden werkte hij bij DHV als senior adviseur op het gebied van verandermanagement, organisatieadvies, beheer openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling. Als internationaal voorzitter van de ondernemingsraad werkte hij aan wereldwijde gelijkheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
Column
Frank Landman
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram