Sustainable Development Goals

Wat houden de SDG's in?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's – Sustainable Development Goals) zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te realiseren.

1: EINDE AAN ARMOEDE

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

2. EINDE AAN HONGER

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

3: GEZONDHEID EN WELZIJN

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

4: GOED ONDERWIJS

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

5: VROUWEN EN MANNEN GELIJK

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

6: SCHOON DRINKWATER EN GOEDE SANITAIRE VOORZIENINGEN

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

7: DUURZAME EN BETAALBARE ENERGIE

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

8: FATSOENLIJKE BANEN EN ECONOMISCHE GROEI

Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

9: INNOVATIE EN DUURZAME INFRASTRUCTUUR

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

10: MINDER ONGELIJKHEID

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

11: VEILIGE EN DUURZAME STEDEN

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

12: DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen

13: KLIMAATVERANDERING AANPAKKEN

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

14: BESCHERMING VAN ZEEËN EN OCEANEN

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen

15: HERSTEL ECOSYSTEMEN EN BEHOUD BIODIVERSITEIT

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

16: VREDE, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

17: PARTNERSCHAPPEN VOOR DE DOELEN

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

18: DEEL EN GEEF DOOR

Dit kan breed worden toegepast, het kan gaan om het delen van kennis en doorgeven ervan. Het kan gaan om het op een duurzame manier doorgeven van de aarde aan ons nageslacht, het kan gaan om delen van (schaarse) middelen of voedsel (geen officiële Global Goal)
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram