ProjectmanagementEverlast Consultancy begeleidt organisaties bij het doorvertalen van mondiale of nationale vraagstukken naar lokaal niveau. Hierbij verzorgt zij onder andere de politiek bestuurlijke processen voor de lokale overheid, maar zorgt ze ook voor implementatie van het vraagstuk binnen de organisatie. Uitgangspunt is de vraagstukken die op lokale organisaties afkomen lokaal te transformeren naar actie die effecten sorteren.

Door een sterke projectmatige aanpak wordt er adequaat gestuurd op resultaat, planning en kwaliteit. Er worden tevens integrale verbindingen gelegd zowel binnen de organisatie als doorbuiten via bijvoorbeeld triple helix of quadrupel helix samenwerkingsvormen. Ook is er binnen Everlast Consultancy veel ervaring aanwezig op gebied van internationale samenwerking. Hierbij kan het gaan om projectmanagement bij intergemeentelijke samenwerking, maar ook in samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en NGO’s. Specifieke ervaring is er op gebied van Local Economic Development binnen een internationale context, waarbij kennisoverdracht en inclusiviteit belangrijke aspecten zijn. Onder andere in Zuid Afrika en Rwanda.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram