Jij maakt de buurt! is een wijkontwikkelingstraject om de leefbaarheid in de wijken in Enschede te vergroten. Jij maakt de buurt! is van en voor alle inwoners van Enschede die samen hun eigen buurt willen verbeteren. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk opzetten van activiteiten of het uitvoeren van werkzaamheden met of zonder hulp van een wijkbudget. Het vergroot de cohesie in de buurt en brengt mensen samen. Dit levert uiteindelijk een hogere leefkwaliteit op voor inwoners. Het vormt een belangrijk middel om buurtbewoners te bereiken, verbinden en inspireren. Samen werken aan mooiere buurten en een mooier Enschede. Naast buurtbewoners worden ook andere partijen zoals ondernemers betrokken bij de initiatieven. "Jij maakt de buurt!" is een initiatief opgezet door de wijk-, dorpsraden en bewonersteams in Enschede in samenwerking met de gemeente Enschede. (copyright foto's gemeente Enschede)

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram