Binnen de gemeente Rheden is een triple helix partnership opgezet om de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven te vergroten. Alledrie deze organisaties streven naar vele gelijke doelen en samenwerking levert dan veel synergie op. Gezocht is naar projecten waar direct gezamenlijke belangen liggen en hoe vanuit die belangen gezamenlijke resultaten kunnen worden behaald. Hierbij gaat het om onder andere delen van kennis binnen projecten, elkaar faciliteren, innovatiekracht of uitwisselen van medewerkers. Binnen de triple helix is onder andere het project Veluwezooom (onderwijs, ondernemers, overheid) got talent opgezet waarbij studenten met het bedrijfsleven en de gemeente een start-up beginnen en krachten gebundeld worden. Inmiddels heeft de triple helix vele projecten voortgebracht en wordt er tevens vanuit het gedachtengoed van de SDG’s samengewerkt.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram