Samen met het College en het team Strategie is een sociaal-economische analyse uitgevoerd (Rheden Sterker) om binnen de gemeente Rheden een betere balans te vinden tussen de sociale ontwikkeling, met name de zorgvraag binnen de gemeente, en de potentiële economische ontwikkelingsmogelijkheden binnen de gemeente. De uitkomsten hiervan hebben als input gediend voor een integralere aanpak bij de opgaven in de gemeente. Het sectorale beleid wordt als instrument ingebracht om bovenliggende bredere vraagstukken op te lossen. Daarmee worden onder andere woonbeleid, zorgbeleid, duurzaamheidsbeleid en arbeidsmarktbeleid een onderdeel van een integraal omgevingsbeleid waarbij heldere afwegingen gemaakt kunnen worden tussen de verschillende beleidsvelden. Hiermee kunnen ook financiële keuzes beter afgewogen worden.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram