Vrijwel alle gemeentes in Nederland worden de laatste jaren geconfronteerd met flinke tekorten op de meerjarenbegroting. Voor een groot deel heeft dit te maken met de implementatie van een aantal taken die in 2015 van het Rijk naar de gemeentes zijn gebracht. Het gaat hierbij om de decentralisatie van een aantal sociale taken, te weten: WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet. In Rheden is een project gestart om de meerjarenbegroting op lange termijn sluitend te krijgen. Het gaat om de bezuinigingsoperatie Rheden Financieel Stabiel. Via een projectmatige aanpak waarbij een doorlichting is gedaan van alle begrotingsposten binnen de organisatie, is een bezuingingspakket samengesteld met de gemeenteraad. Ten behoeve van de decentralisatietaken is tevens een apart Transformatieplan opgesteld om op lange termijn nieuwe tekorten te voorkomen.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram