De centrale beheer- en onderhoudsdienst en de onderhoudsteams van de Stadsdelen van de gemeente Enschede werkten onvoldoende samen. De centrale beheer- en onderhoudsdienst was een traditionele dienst met veel kennis en expertise op gebied van beheer en onderhoud. De onderhoudsteams van de stadsdelen waren nieuw en vooral in de gebieden bezig met het onderhoud en hadden veel direct contact met inwoners. De samenwerking tussen deze twee onderdelen liep niet optimaal. Er is gekeken naar drie aspecten: inhoud, structuur en gedrag. Idee van de gemeente was door middel van heldere afspraken en richtlijnen de samenwerking te verbeteren. Uit het onderzoek kwam helder naar voren dat het gebrek aan goede samenwerking veroorzaakt werd door gedragscomponenten als gevolg van onvoldoende vertrouwen in elkaar kwaliteiten vanwege de achtergrond. Het advies behelsde een cultuurtraject ter verbetering van de samenwerking met onder andere verschillende pilots op het gebied van van houding en gedrag.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram