Het onderzoek behelst vast te stellen of de afdeling Beheer Openbare Ruimte is toegerust op de huidige en toekomstige taken. Hierbij zijn drie vragen beantwoord. Welke gevolgen hebben nieuwe of veranderende vakinhoudelijk ontwikkelingen voor de afdeling? Hoe functioneert de binnendienst en op welke wijze levert zij een bijdrage aan de uitvoering van taken? Wat zijn de consequenties van een keuze voor een bepaalde organisatievariant voor de buitendienst? De doorlichting heeft plaatsgevonden aan de hand van de ‘Vier invalshoeken benadering’. In dit model wordt de afdeling BOR beoordeeld vanuit de ‘Eigen Barneveldse Normen’, ‘Normen van derden’, ‘Normen van referentiegemeenten’ en ‘Expertnormen’. Belangrijkste conclusies zijn dat er geen heldere ambities zijn bepaald t.a.v. het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. De bijdrage van BOR aan de kwaliteit van de openbare ruimte is onvoldoende meetbaar. De doorvertaling van de strategische doelen (leefbaarheid en veiligheid) naar tactische en operationele kaders is onvoldoende aanwezig: beleidsmanagement.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram