De gemeente Rheden was in 2018 verdeeld in drie domeinen, te weten sociaal, ruimte en bedrijfsvoering. Deze onderdelen communiceerden onvoldoende met elkaar waardoor er niet effectief en efficiënt genoeg gewerkt werd. Daarnaast realiseerde de gemeente dat zij een onderdeel is van een bredere context die verder gaat dan de gemeentegrens en dat invloeden van buitenaf impact hebben op de gemeente. Gekozen is om de organisatie te transformeren naar een netwerkorganisatie waarbij integraliteit, resultaatgerichtheid, partnership, maatwerk voor inwoners, flexibiliteit, programmatische aanpak en ruimte voor innovatie en kennisontwikkeling uitgangspunten zijn. Hierdoor is de gemeente beter in staat zich snel en adequaat aan te passen op veranderingen om haar heen en kunnen medewerkers efficiënter samenwerken. Door middel van een cultuurtraject is bottom-up samen met de medewerkers gewerkt aan de verandering. Hierbij staan de twee primaire processen 'inwoners' en 'politiek' centraal. De organisatie faciliteert deze twee processen en zorgt voor aansluiting tussen deze processen.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram