Langs Lake Kivu bij Gisenyi wordt een 4 km lange boulevard ontwikkeld. Op dit moment is er langs het strand aan het meer nauwelijks toerisme a.g.v. het ontbreken van faciliteiten zoals hotels, watersport, restaurants, markten en winkels. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Rubavu, Langeberg en Rheden. Daarnaast heeft hogeschool Van Hall Larenstein met een tiental studenten het ontwerp ontwikkeld. (afbeelding: ontwerp Van Hall Larenstein) Heineken is tevens partner en levert kennis en ervaring met ontwikkeling van boulevards. Het gaat om een ontwikkeling die Rubavu, als een van de zes secundary cities in Rwanda waar de economische ontwikkeling moet plaatsvinden, internationaal op kaart moet zetten als toeristische trekpleister in Afrika. Uitgangspunten binnen het project zijn duurzaamheid, inclusiviteit, lokale economische ontwikkeling, natuur en ecologie.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram