De gemeente Rheden zocht handvatten om de samenwerking tussen medewerkers en de samenhang tussen expertisevelden te vergroten. Dit was nodig om aansluiting te houden bij de inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie. Voorheen werd er nauwelijks over teamgrenzen heen gewerkt. Projectmatig werken geeft mogelijkheden om vanuit een projectstructuur met iedereen samen te werken. Hiertoe is een leertraject voor alle medewerkers opgezet. Hierin leerden medewerkers hoe je een structuur van een project opzet, hoe je effectieve teams samenstelt, hoe je kunt sturen op resultaat en hoe je breder vanuit meerdere belangen vraagstukken vormgeeft. Hiermee wordt als een matrix over de lijnstructuur heen gewerkt en kan steeds het meest efficiƫnte en effectieve team worden samengesteld. Belangrijk hierbinnen is ook om medewerkers bewust te maken van kosten, planning en focus op resultaat. Maar ook dat je van buiten naar binnen werkt en dus door de ogen van inwoners je project vormgeeft.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram