In de gemeente Rheden zijn sinds 2018 de SDG’s binnen de organisatie geïncorporeerd. Het gedachtegoed is via diverse cultuurtrajecten binnen het DNA van medewerkers gebracht. De structuur van de organisatie is in lijn van de SDG’s gewijzigd. Het beleidsteam is opgebouwd uit vier clusters van SDG’s; er is een team Strategie gevormd die verantwoordelijk is voor een vijfde cluster van SDG’s die meer corporate van aard zijn. Alle politieke documenten zijn aangepast op basis van de SDG’s. Zo is de programmabegroting uit dezelfde vijf clusters van SDG’s opgebouwd als team Beleid en Strategie. In raads- en collegevoorstellen wordt aangeven hoe het voorstel bijdraagt aan de SDG’s. Via onder andere triple helix samenwerkingsverbanden worden allerlei SDG projecten vormgegeven met het bedrijfsleven en het onderwijs. De SDG’s zijn onder andere vertaald in 7 kinder SDG’s voor de lagere scholen. Ook is een 18e SDG ontwikkeld: "Deel en geef door". (copyright afbeelding: gemeente Rheden)

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram