Nelson Mandela heeft tijdens zijn presidentschap besloten dat iedereen in Zuid Afrika, hoe arm ook, in het bezit moet kunnen zijn van een huis. Vanuit de nationale overheid is een opdracht gegeven aan gemeentes om een huisvestingsprogramma op te stellen. De gemeente Langeberg heeft vervolgens samen met de gemeente Rheden een housing-programme opgesteld. De gemeente Langeberg werkt daarbij vanuit de visie: “Together we strive for a unified, prosperous community where people are the centre of development”. Vervolgens zijn huizen gebouwd voor de middengroep inkomens (Social Housing, 'GAP') en gratis huizen voor groepen die onvoldoende inkomen hebben. Binnen het programma zijn in de gemeente Langeberg vanuit het SDF (Social Development Framework) en het IDP (Integrated Development Plan) Structure Plan's ontwikkeld en is het projectmanagement vormgegeven om op diverse lokaties huizen te bouwen. Ook is er nadrukkelijk gestuurd op 'training on the job', zodat de gemeente nu zelfstandig het projectmanagement vormgeeft.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram