SDG-prijswinnaar 2022 gemeente Aalten wil vervolgstappen zetten met de SDGs! Ze heeft Everlast Consultancy daarom gevraagd de afgelopen twee weken drie kennis- en inspiratiebijeenkomsten te organiseren over de sustainable development goals. Hierbij werden uit diverse onderdelen van de organisatie medewerkers uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan, input te leveren en nader kennis te nemen van de SDGs en de toepassing ervan. Annemieke Gildhuis, gemeentesecretaris, trapte de bijeenkomsten af met een bevlogen speech over het belang van de SDGs en vooral ook het belang om de medewerkers hierbij nadrukkelijk te betrekken. Het moet namelijk een SDG-aanpak zijn die past bij Aalten. En daar hoort dan ook het ritme en de cultuur van Aalten bij. Vervolgens mocht ikzelf een inleiding geven over de SDGs, de urgentie ervan en de beweging van welvaart naar welzijn. Hans Smit gaf vervolgens een uiteenzetting over hoe je de SDGs kunt toepassen binnen de gemeente waarbij je onderscheid maakt in een benadering vanuit een project, een programma of vanuit je functie. Hij gaf hierbij een heldere toepassing vanuit twee domeinen: het ruimtelijke domein, waarbij hij inging op riolering en het sociale domein waarbij inging op armoede. Dit bracht veel concreetheid in het werken met SDGs. Het laatste deel van de bijeenkomsten ging over de reflectie van de deelnemers op de maakbaarheid van de SDGs binnen Aalten. Maar ook de rollen die eenieder daarin kan hebben en de gewenste aanpak daarbij voor de gemeente Aalten. De gemeente Aalten ziet kansen voor een positieve ontwikkeling van de gemeente aan de hand van de SDGs. Er is veel enthousiasme bij de medewerkers. Uitgangspunt is hierbij wel om vooral concreet aan de slag te gaan in kleine stappen en het vooral toepasbaar te maken in je dagelijks werk. De input van de medewerkers zal gebruikt worden voor het vervolgtraject dat de gemeente momenteel aan het vormgeven is, ook dit zal een gezamenlijk proces zijn met de medewerkers.of text. Double-click this text to edit it. This is a block of text. Double-click this text to edit it. This is a block of text. Double-click this text to edit it. This is a block of text. Double-click this text to edit it.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram