In Zuid Afrika zijn gemeentes wettelijk verplicht om burgerparticipatie vorm te geven. De nationale overheid legt dit via de provincie op aan gemeentes waarbij per wijk een raadslid verantwoordelijk is hier invulling aan te geven. De gemeente Langeberg heeft een participatieproces opgezet genaamd Ek neem deel! of I participate! of Ndithath’ Inxaxheba!. Dit op basis van het voorbeeldproject Ik buurt mee! uit Nederland. Langeberg heeft een grote woningbouwopgave en wil met name wensen van toekomstige bewoners betrekken bij haar planvorming. Hiertoe heeft zijn op haar internetsite Ek neem deel!/I participate!/Ndithath’ Inxaxheba! een forum en ideeënbox opgenomen om in gesprek te komen met inwoners om hen actief bij de planvorming te betrekken en hun wensen te horen. Vooralsnog kwamen inwoners slechts sporadisch naar het gemeentehuis om in gesprek te komen met de gemeente. Nu is er een digitale communicatielijn die ook mogelijkheden biedt voor inwoners om onderling met elkaar in gesprek te komen over de ontwikkeling van hun buurt.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram