SDG-profielbepaler: keuzeformulier

De SDG-profielbepaler bestaat uit een negetal keuzes die bepalend zijn voor de manier waarop u binnen uw organisatie vorm wilt geven aan de SDGs. U kunt meerdere opties per keuzes aanvinken. Uiteindelijk bepalen de ingevulde keuzes uw specifieke SDG-profiel.

Everlast Consultancy zal, nadat u de keuzes heeft ingevuld en aan ons verzonden heeft, vrijblijvend contact met u opnemen om uw profiel te bespreken en te overleggen hoe Everlast Consultancy u eventueel kan helpen bij het vormgeven van uw specifieke SDG-profiel. U krijgt na verzending het ingevulde formulier ook zelf via de email toegezonden.

Hieronder staan de negen in te vullen keuzes weergegeven:

  Waar wil je je met de SDG’s op richten? Inhoud, structuur van de organisatie of de politiek?  Hoe breed wil je inzetten op de SDG’s?
  Volstaat inzet op inhoudelijke projecten om de SDG-doelen te bereiken?
  Wil je eventueel je organisatievorm afstemmen op de SDG’s?
  Is politiek/bestuurlijke borging wenselijk?

  Wil je de SDG’s verwerken in je visie op de organisatie, het coalitieakkoord of de begroting?  Wil je de SDG verankeren in strategische koersdocumenten van de organisatie zoals de organisatievisie, coalitieakkoord of de begroting?

  Richt je je op de doelen van de organisatie, het beleid of de uitvoering?  Deze vraag gaat over hoe strategisch je de SDG’s wilt inzetten.
  Wil je de doelen van de organisatie op de SDG’s baseren,
  wil je nieuw beleid gaan maken o.g.v. de SDG’s
  of wil je het vooral vertalen in de operatie (uitvoering en projecten)?

  Wil je de SDG’s oppakken vanuit een projectmatige aanpak, de lijnorganisatie of vanuit een netwerkorganisatie?  Wil je de SDG’s oppakken vanuit een projectmatige aanpak waarmee je integraal projecten en programma’s kunt vormgeven met integrale projectteams?
  Wil je de SDG’s binnen een traditionele lijnorganisatie vormgeven binnen de huidige afdelingen en teams?
  Wil je je organisatie transformeren naar een SDG-netwerkorganisatie die zich vooral richt op externe samenwerking?

  Wil je SDG’s vooral functioneel oppakken binnen projecten, wil je het binnen de cultuur van de organisatie implementeren of wil je het als inspiratie toepassen binnen de organisatie?  Met deze vraag wordt inzicht gegeven vanuit welke “drive” de SDG’s in de organisatie geïmplementeerd moeten worden.

  Wil je de SDG’s alleen intern toepassen of ook extern met partners?

  Welke partners wil je betrekken?

  Wil je de SDG’s als gemeente zelfstandig oppakken, wil je buiten je gemeente samenwerking aangaan of kennisuitwisseling vormgeven?

  Wil je sturen op resultaten d.m.v. monitoring, indicatoren of benchmarken?

  COPYRIGHT
  EVERLAST CONSULTANCY 2021
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram