Organisatieadvies

Everlast Consultancy helpt organisaties, in het bijzonder lokale overheden, bij de transformatie naar een organisatie die in staat is in te spelen op ontwikkelingen die om haar heen plaatsvinden en invloed hebben op het functioneren van de organisatie.

Er zijn vele invloeden van buitenaf die impact hebben op het functioneren van de organisatie of vraagstukken die opgepakt moeten worden als gevolg van mondiale ontwikkelingen bijvoorbeeld op gebied van klimaat, taken die van het rijk naar lokale overheden worden verplaatst zoals de drie decentralisaties (WMO, Jeugd en Participatie), of nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet. Maar ook vraagstukken rond vluchtelingen uit Noord Afrika en Midden Oosten of ondermijning vanuit grote steden.

Het is belangrijk als organisatie op al deze ontwikkelingen snel en adequaat te kunnen reageren, dit vraagt flexibiliteit, verandervermogen, integraliteit en focus op de juiste doelen. De organisatie moet wendbaar zijn met medewerkers die de mogelijkheden hebben om mee te bewegen en gemotiveerd hieraan bij te dragen.

Everlast Consultancy heeft ruime ervaring met het transformeren van organisaties naar onder andere een netwerkorganisatie. Tevens bij het bieden van handvatten aan organisaties hoe aanpassingen door te voeren binnen de organisatie om succesvol te blijven functioneren in een veranderende omgeving. Hierbij kunnen desgewenst de SDG’s als framework worden gebruikt voor de transformatie en tevens als inspiratie om de beweging mogelijk te maken.
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram