Advisering Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn een gezamenlijke visie voor duurzame ontwikkeling vanuit de 193 lidstaten die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Ze kaarten de verschillende globale uitdagingen aan waar we momenteel mee te maken hebben, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieu en vrede en veiligheid. De zeventien doelen zijn allemaal met elkaar verbonden en om niemand achter te laten is het belangrijk dat alle doelstellingen behaald worden in 2030. Vanuit de Rijksoverheid is een oproep gedaan aan gemeentes om aan de slag te gaan met de SDG's. Maar ook voor bedrijven en onderwijsinstellingen zijn ze een prachtig strategisch instrument om de doelen van de organisatie aan te koppelen.

De SDG’s tillen gezamenlijke vraagstukken naar een hoger, meer integraal niveau en bieden zo een stimulerend en uitdagend kader om ons handelen te toetsen en naar resultaten toe te werken. De doelen zijn door nationale overheden overgenomen.

Everlast Consultancy heeft 5 jaar ervaring op het gebied van werken met SDG’s. Hierbij gaat het om het vertalen van de SDG’s binnen politiek en bestuur bij gemeentes maar tevens binnen het DNA van de medewerkers binnen de organisatie, zowel profit als non-profit organisaties.
Er is veel ervaring aanwezig bij het concreet vertalen van de SDG’s in projecten gezamenlijk met onderwijs, bedrijven in inwoners. Tevens over hoe je de SDG’s een plek geeft binnen je politieke documenten zoals raadsstukken, programmabegrotingen of beleidsstukken.
Ook kan Everlast Consultancy begeleiden bij het omvormen van de organisatie naar en SDG-organisatie. Hierbij kan ze zowel het proces als de inhoud vormgeven. Everlast Consultancy kan tevens lezingen, inspiratiebijeenkomsten of workshops verzorgen op gebied van SDG’s.

Everlast Consultancy geeft advies hoe de SDG’s binnen de organisatie opgepakt kunnen worden vanuit de specifieke situatie van de organisatie en met veel oog voor maatwerk. Hiervoor heeft ze een SDG-profielbepaler ontwikkeld.
Aan de hand van de profielbepaler wordt een specifieke aanpak gegenereerd die gebaseerd is op de lokale situatie van de organisatie, haar specifieke wensen op gebied van SDG’s en het vergroten van het succes bij het werken met de SDG’s. Binnen de profielbepaler worden een aantal keuzes voorgelegd die bepalend zijn voor de aanpak. Zie knop SDG-profielbepaler.
SDG LEZINGEN/PRESENTATIES FRANK LANDMAN:
LEZING 6E INTERNATIONALE SDG CONFERENTIE, DÜSSELDORF
LEZING NATIONAAL SDG CONGRES, DE STEEG
LEZING SDG CONFERENTIE SANTIAGO DE COMPOSTELA BURGEMEESTERS BASKENLAND SPANJE
SDG ATRIUM LEZING VNG INTERNATIONAL, DEN HAAG

v.l.n.r.
- Pieter Jeroense, plaatsvervangend directeur VNG, moderator
- Frank Landman
- Wobine Buijs, burgemeester gemeente Oss

INTERNATIONAL SDG SYMPOSIUM CLUB OF ROME, HANNOVER

v.l.n.r.
- Dr. Petra Kuenkel, board Club of Rome
- Frank Landman
- Prof. Dr. Ilan Chabay, IASS
- Prof. Dr. Carlos Alvarez Peirera, board Club of Rome

SDG LEZING INTERNATIONALE OPLEIDING THE HAGUE ACADEMY, DEN HAAG
AWARD: MEEST INSPIRERENDE SDG GEMEENTE VAN NEDERLAND 2019, DEN HAAG

v.l.n.r.
- Frank Landman
- Dorus Klomberg, wethouder Rheden
- Sigrid Kaag, minister Buitenl. Handel en Ontw. samenwerking.
- Jan van Zanen, voorzitter VNG

LEZING ONDERNEMERSVERENIGING RHEDEN (OCR), VELP
SDG LEZING VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTES, DEN HAAG
AWARD: MEEST VEELBELOVENDE SDG GEMEENTE VAN NEDERLAND 2018, DEN HAAG

v.l.n.r.
- Rachid Haouli, beleidsmedewerker economie
- Frank Landman
- Jan van Zanen, voorzitter VNG

Discussiegroep Global Goals Festival of Action, Köln
District management meeting local economic development Rubavu Rwanda
Management meeting local economic development Langeberg Zuid Afrika
National Conference development Boulevard Lake Kivu Rwanda
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram