World Scientific Encyclopedia of Business Sustainability, Ethics and Entrepreneurship.

Volume 2: Sustainable Development Goals (SDGs).

Ik ben vereerd samen met Henk Doeleman een hoofdstuk te hebben mogen schrijven in deel twee (Sustainable Development Goals) van de trilogie van World Scientific Encyclopedia of Business Sustainability, Ethics and Entrepreneurship.

Het hoofdstuk beschrijft het jaar 2018 in Rheden waarin aan de hand van de SDGs een totale transformatie naar een SDG-netwerkorganisatie plaatsvindt. Uiteindelijk heeft dat in 2019 geleid tot de award: “meest inspirerende SDG-gemeente van Nederland” uitgereikt door minister Kaag en voorzitter van de VNG Jan van Zanen.

Achtereenvolgens wordt in het hoofdstuk vanuit een wetenschappelijke kader (o.a. J.P. Kotter) de transformatie geduid vanuit leiderschap binnen organisaties, vervolgens wordt nauwgezet benoemd welke elementen van belang zijn voor deze transformatie en welke ontwikkelingen en acties hierin operationeel zijn doorgevoerd. Tenslotte staan er tien ‘lessons learned’ beschreven, die een inspiratie en handvat voor andere organisaties kunnen bieden bij het werken met SDGs.

In mijn rol als toenmalig directeur van de gemeente heb ik deze transformatie mogen vormgeven en leiden naar de SDG-netwerkorganisatie (gestart in 2016). Hierbij hebben ontwikkelingen plaatsgevonden o.g.v. cultuur, structuur, werkwijzen, maar ook veranderingen in het politieke proces (o.a. is de domein-begroting omgezet naar een SDG-begroting).

Dit alles met als doel de SDGs volledig in het DNA van de gemeentelijke organisatie te implementeren. Daarbij is nadrukkelijk samenwerking gezocht met het onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Deze aanpak leidde tot een organisatie die in staat is snel in te spelen op veranderingen om haar heen en via de SDGs eenvoudig samenwerking aan kan gaan met andere partners. Een gemeente kan in deze tijd onmogelijk als autonome entiteit functioneren en heeft partnerschap nodig.

Hierdoor zijn grote stappen gezet in de triple helix samenwerking en de verbetering in het politiek-ambtelijke samenspel. Daarnaast gaf het de organisatie handvatten om vraagstukken integraal op te pakken zonder structuur- of hiërarchische belemmeringen. Hiermee is de doelgerichtheid toegenomen en worden vraagstukken multidisciplinair aangevlogen vanuit alle belangen.

Ik hoop dat dit hoofdstuk maar vooral ook de hele encyclopedie over het werken met SDGs tot inspiratie leidt binnen allerlei organisaties bij de opgave die er ligt vanuit de VN voor een duurzame ontwikkeling wereldwijd.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram