Wereldwijde klimaatactie moet rechtvaardig zijn!

De figuur laat zien dat de rijkste 10% van de wereldbevolking tussen 1990 en 2015 verantwoordelijk was voor meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Bron: 10 New Insights in Climate Science (World Climate Research Programme, the Earth League, and Future Earth)

Download rapport: klik hier

De belangrijkste conclusies uit het rapport:

  • Stabilisatie op 1,5°C opwarming is nog steeds mogelijk, maar onmiddellijke en drastische wereldwijde actie is vereist
  • Door de snelle toename van de uitstoot van methaan en distikstofoxide zijn we op weg naar een opwarming van 2,7°C
  • Megabranden - klimaatverandering dwingt tot het ontstaan van nieuwe vuurhaarden met extreme gevolgen
  • Klimaatomslagelementen leiden tot risico's met grote gevolgen
  • Wereldwijde klimaatactie moet rechtvaardig zijn
  • Ondersteuning van gedragsveranderingen bij huishoudens is een cruciale maar vaak over het hoofd geziene kans voor klimaatactie
  • Politieke uitdagingen belemmeren de doeltreffendheid van koolstofbeprijzing
  • Op de natuur gebaseerde oplossingen zijn van cruciaal belang voor de weg naar Parijs - maar let op de kleine lettertjes
  • Het weerstandsvermogen van mariene ecosystemen kan worden opgebouwd door middel van aan het klimaat aangepaste instandhouding en beheer, en mondiaal rentmeesterschap
  • De kosten van de matiging van de klimaatverandering kunnen worden gerechtvaardigd door de vele onmiddellijke voordelen voor de gezondheid van mens en natuur

 

 

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram