SDG Report 2021: Veel werk te doen o.g.v. SDG´s!

 
14 juni is het nieuwe Sustainable Development Rapport 2021 gepresenteerd. Dit rapport is opgeteld door Cambridge University onder regie van het Sustainable Development Solution Network. In dit jaarlijkse rapport staat een overzicht van hoe we als wereld presteren op de SDG´s, maar ook hoe ieder land het afzonderlijk doet. Dit laatste heet de zogenaamde SDG index.
 
 
De top 10 van de SDG index ziet er als volgt uit:
 
1.   Finland                85.9
2.  Zweden               85.6
3.  Denenmarken    84.9
4.  Duitsland            82.5
5.  België                  82.2
6.  Oostenrijk           82.1
7.  Noorwegen         82.0
8.  Frankrijk              81.7
9.  Slovenië              81.6
10. Estland                81.6
 
Nederland staat 11e, vorig jaar was Nederland nog 9e.
 
In het rapport is te lezen dat wereldwijd er minder goed wordt gepresteerd in 2020 dit heeft vooral te maken met COVID-19 en uit zich in meer armoede en een hogere werkeloosheid. Landen die het erg goed hebben gedaan zijn nummer 1 Finland, maar ook Bangladesh, Ivoorkust en Afghanistan.
Belangrijke conclusies uit het rapport zijn:

- Landen met een lage welvaart missen de financiële capaciteit om voldoende in te kunnen zetten op herstel van de economie en de SDG’s vanwege COVID-19.
- Aleen gezamenlijk kan het herstel van de wereld na COVID-19 worden bereikt en gezamenlijk moeten de grote uitdagingen zoals klimaat en ecologie worden opgepakt, landen kunnen dit niet alleen het vraagt wereldwijde coördinatie.
- De niet duurzame handel en aanvoerlijnen van rijke landen hebben een negatieve invloed op hun eigen footprint maar beletten tevens arme landen om stappen te zetten op gebied van SDG’s door belastingparadijzen en winstverschuivingen.
- Wereldwijde toegang tot een goede digitale data infrastructuur is van groot belang voor sociale inclusiviteit, economische kansen en volksgezondheid voor met name arme landen.
- Er moet geïnvesteerd worden in monitorings- en statistische gegevens om te weten waar met name arme landen staan ten opzichte van de SDG’s. Op basis van deze gegevens kunnen deze landen beter sturen op hun ontwikkeling op gebied van de SDG’s.
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram