De SDG-situatie in de USA volgens United States Sustainable Development Report 2021 (SDSN)

en Performance USA relative to the Doughnut of social and planetary boundaries (University of Leeds).

Jeffrey Sachs (director SDSN): “The message is sobering. Most of the states are far off the mark in achieving the SDGs”.

Download het rapport hier: United States Sustainable Development Report 2021

Uit het rapport:

In het “Global Sustainable Development Report 2021” staan de VS op de 32e plaats in de wereld, ver achter de meeste landen met een hoog inkomen. De VS blijven vooral achter vanwege van hoge obesitas (SDG 2), laag aandeel hernieuwbare energie (SDG 7), grote inkomensongelijkheid (SDG 10), grote stromen van afval en emissies belichaamd in import (SDG 12), hoge CO2 emissies (SDG 13), geringe bescherming van mariene (SDG 14) en terrestrische (SDG 15) ecologische systemen, hoge moord- en opsluitingspercentages (SDG 16), lage niveaus van ontwikkelingshulp (SDG 17), en buitensporige belastinggeheimhouding (SDG 17).

De gegevens op deelstaatniveau tonen niet alleen dit algemene gebrek aan vooruitgang, maar wijzen ook op enorme verschillen tussen de Amerikaanse staten. De slechte prestaties van de Amerikaanse staten weerspiegelen, naast andere factoren, de enorme en toenemende ongelijkheid in de Amerikaanse samenleving.

Amerika is sterk verdeeld naar klasse, ras, geslacht en geografie. Het rapport van dit jaar, en het begeleidende rapport van SDSN “In the Red: The US Failure to Deliver on the Promise of Racial Equity”, leggen een speciale focus op de omstandigheden van de armen en uitgeslotenen in de Amerikaanse samenleving, in het bijzonder met betrekking tot ongelijkheden naar ras en etniciteit.

E.e.a. laat zien dat de grote verschillen in sociale en economische omstandigheden in Amerika in feite verslechteren op verschillende cruciale dimensies, zoals lonen, woonsegregatie en kinderarmoede.

Helaas hebben de SDG's nog geen prominente plaats positie in de Amerikaanse politiek en het overheidsbeleid. Terwijl veel universiteiten, bedrijven, NGO's en steden zich aansluiten bij de SDG's, blijft de betrokkenheid van de federale staat en de staten veel kleiner, vooral in vergelijking met de prominente plaats die de SDG's innemen in andere landen, met name in de Europese Unie.

De hoop is gevestigd op Joe Biden’s voorstel voor Building Back Better (BBB).

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram