Ubuntu als filosofie voor de Sustainable Development Goals!


De sustainable development goals zijn op mondiaal niveau opgesteld, maar vooral bedoeld om lokaal mee aan de slag te gaan. Dit heeft dan weer effect op mondiaal niveau en zorgt er daarmee voor dat de SDG-agenda 2030 van de VN wordt behaald.

Veel organisaties vinden dit moeilijk omdat je vooral met lokale belangen van o.a. burgers, bedrijven en onderwijsinstellingen te maken hebt en dit belang voor hen groter lijkt dan het mondiale belang. Het zoeken naar de balans tussen die twee ogenschijnlijk gescheiden werelden lijkt lastig. Maar dat hoeft niet! In Zuid-Afrika bestaat een filosofie op humaniteit met de naam Ubuntu. De gedachte is: “I am because we are!”. Het individu is er voor de groep en de groep is er voor het individu. Ubuntu is daarmee eigenlijk vergelijkbaar met de werkwijze van de SDG’s (mondiaal voor lokaal en lokaal voor monidiaal). In de townships in Zuid-Afrika is dit de staande cultuur en is men gewend om te gaan met belangen tussen groep en individu. Het idee is dat als de groep sterk is het individu dat ook is en omgekeerd.

Er is geen belangenstrijd omdat er onvoorwaardelijk vertrouwen is dat je elkaar altijd helpt, beide kanten op. Bij het oppakken van de SDG’s is dit onvoorwaardeljke vertrouwen een stuk minder aanwezig. Het loopt daardoor stroever. Nationaal belang, lokaal belang of persoonlijk belang gaan toch meestal voor bij de keuze om iets aan het mondiale belang te doen. En andersom, helpt de wereld jou wel als je het moeilijk hebt als organisatie?

Organisaties die succesvol zijn ogv SDG’s hebben vaak deze gedachte opzij kunnen zetten. Dat vraagt moed en levert in eerste instantie misschien financieel net iets minder op, maar op maatschappelijk vlak vaak een stuk meer.

Wanneer je vanuit welzijn ipv welvaart denkt kan dit uiteindelijk veel meer voldoening geven. Wil je serieuze stappen zetten ogv SDG’s, laat je dan inspireren door Ubuntu!
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram