Stuurt Nederland voldoende op haar opnieuw toenemende footprint?

In 2008 was de Nederlandse footprint op haar dieptepunt. Nederland gebruikte dat jaar 4,11 aardes. Met het klimaatakkoord van Parijs kwam er een positieve kentering. De Nederlandse “Overshoot Day” bewoog de goede kant op (de dag waarop Nederland alle natuurlijke bronnen voor de rest van het jaar al gebruikt heeft), met name door een lager energiegebruik.
 
Wereldwijd is door COVID-19 in 2020 footprint omlaag gegaan. In Nederland echter niet!
 
Hoe komt dit?
 
Nederland staat in de top-5 van Europese landen die bijdragen aan ontbossing. (bron: WNF) Als het gaat om de hoeveelheid tropisch gebied dat ontbost wordt per hoofd van de Europese bevolking, staat Nederland zelfs op de eerste plaats. Waar de gemiddelde Europeaan verantwoordelijk is voor zo'n 5 vierkante meter ontbossing, is de Nederlander dat voor 18 vierkante meter.
 
Binnen Europese Unie is Nederland grootste importeur van soja, palmolie ne cacao. NL inverteert veel in veeteelt in Zuid Amerika. De soja gebruikt Nederland als voedsel voor de veeteelt.
 
Daarnaast is de veeteelt verantwoordelijk voor 40 procent van broeikasgassen die vrijkomen bij productie van het voedsel van de gemiddelde Nederlander. Vlees heeft zo’n grote klimaatimpact omdat voor de productie van 1 kilo vlees gemiddeld 5 kilo plantaardig voer nodig is. Hierbij ontstaan problemen m.b.t. broeikasgassen, mestoverschot, fijnstof en gebruik van antibiotica.
 
Een belangrijke oorzaak van de hoge footprint is dus de manier van consumeren en produceren.
 
Het Nederlandse kabinet heef daarom het streefdoel geformuleerd om de ecologische voetafdruk van de Nederlandse consumptie te halveren in 2050.
 
Het ministerie van LNV heef het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd om te reflecteren op dit nieuwe streefdoel. Dit omdat het lastig is hier beleid voor te maken. De wereldwijd vastgestelde ecologische voetafdruk is namelijk vanwege onvolledigheid niet echt goed toepasbaar voor het maken van beleid om de voetafdruk terug te dringen. Ook geeft het geen beeld over de gevolgen voor biodiversiteit terwijl dit juist een van de belangrijke aanleidingen is om de footprint terug te dringen. Wereldwijd is er slechts nog 19% wilde natuur op het land en 13% in de oceanen (niet aangeraakt door mensen) Bron: science magazine.
 
Onderstaand een link naar deze rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving uit maart 2021:
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram