Ontwikkeling Openbare Ruimte aan de hand van de 17 SDGs!

- innovatieve aanpak vanuit een brede belangenafweging -

De gemeente Hoorn, Global Goals gemeente sinds 2015, heeft Everlast Consultancy gevraagd haar te begeleiden bij het proces om te komen tot een zo integraal mogelijke ontwikkeling van de openbare ruimte.

Doel is een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waar ruimtelijke, sociale, en bedrijfsvoeringsbelangen samen komen en tot versterking van elkaar leiden. Dit vraagt om een integrale werkvorm, hierbij is gekozen voor de SDGs als hulpmiddel. De SDGs vormen een framework waarlangs je kunt werken om je openbare ruimte integraal vorm te geven.

Martijn van Duuren (van Orie Advies) en ik hebben in drie interactieve bijeenkomsten, met steeds een grote vertegenwoordiging uit twaalf verschillende teams van de gemeente, deze werkvorm toegepast. Tijdens de bijeenkomsten is geoefend met het steeds verder inbrengen van de verschillende belangen binnen de openbare ruimte. Uiteindelijk alle 17 SDGs!

Dit leverde allerlei cross-border gesprekken op en daardoor inzicht in en begrip voor de belangen van andere disciplines. Maar ook veel enthousiasme! Ook gaf het inzicht in hoe je de SDGs als instrument kunt inzetten om de openbare ruimte hoogwaardig vorm te geven. Ten slotte zie je dat in de openbare ruimte alles samenkomt, maar dat er ook veel interactie is tussen publieke en private ruimte. Dit vraagt partnership met bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instanties.

Naast de integrale aanpak die tot allerlei synergievoordelen leidt, zijn er veel nieuwe ideeën ingebracht als input voor het vervolgproces.
Op de ene global goal werden meer digitale post-its geplakt dan op de andere maar iedere goal bleek van belang te zijn in de openbare ruimte!

De volgende stap is om samen met de gemeenteraad een zelfde soort bijeenkomst te organiseren.

De SDGs zijn een zeer handig instrument wanneer je binnen je ontwikkeling naar integraliteit, synergie en brede belangenafwegingen zoekt!

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram