Nationaal onderzoek: bijdrage Nederlandse gemeentes aan SDG'sDrie hogescholen te weten Van Hall Larenstein, Saxion en de hogeschool Arnhem Nijmegen gaan samen in opdracht van de Foundation for Global Goals een breed onderzoek doen naar de toepassing van SDG’s binnen Nederlandse gemeentes.

Wat is waargemaakt van de oproep van Lilian Ploumen en Jan van Zanen in 2015 aan gemeentes om aan de slag te gaan met de SDG’s op lokaal niveau?

Van Hall Larenstein doet met zo’n 50 studenten onderzoek onder 11 gemeentes die inmiddels de SDG’s voortvarend hebben opgepakt, hierbij worden best practices in kaart gebracht.

Afstudeerders van het Saxion zijn bezig deze resultaten te analyseren, een succesformule te formuleren en hiertoe aanbevelingen te doen voor andere SDG-gemeentes.

De Hogeschool Arnhem Nijmegen zijn met 25 studenten begrotingen aan het doorlichten van ongeveer 25 SDG-gemeentes in Nederland. Hierbij kijken ze naar hoeveel geld er daadwerkelijk aan SDG’s wordt uitgegeven en of er specifiek beleid voor SDG’s is geformuleerd in de begroting. Daarnaast zullen ze onderzoek doen binnen de organisaties van deze gemeentes om te bepalen welke factoren binnen een gemeente nog meer van belang zijn voor succesvol werken met SDG’s. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan politiek draagvlak, leiderschap vanuit de directie, betrekken van medewerkers, samenwerking met partners, structuur van de organisatie, maar ook storytelling en inspireren.

Opnieuw zullen afstudeerders van het Saxion deze gegevens analyseren en een verdieping maken om te kijken of de middelen effectief en efficiënt zijn ingezet. En dus of deze inspanningen werkelijk een bijdrage leveren aan de SDG agenda 2030 van de VN.
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram