Lancering Europe Sustainable Development Report 2021

Vandaag een webinar bijgewoond van de lancering van het Europe SDG-rapport 2021 door Jeffrey Sachs (predident SDSN), Catherine Chabaud (member European Parliament) en Guillaume Lafortune (vice-president SDSN)

Nederland in de middenmoot op de SDG-index.

Download het rapport: Europe Sustainable Development Report 2021

Belangrijkste conclusies:

 • De COVID-19-pandemie overal een halt toeroepen is een eerste vereiste om de vooruitgang op het gebied van de SDG's in Europa en wereldwijd te herstellen en te versnellen.
 • De pandemie is een tegenslag voor duurzame ontwikkeling in Europa, maar de SDG's moeten de leidraad blijven.
 • De SDG-index in de EU-27-landen is in 2020 voor het eerst sinds 2005 licht gedaald als gevolg van COVID-19
 • Europa staat voor zijn grootste SDG-uitdagingen op het gebied van duurzame voeding en landbouw, klimaat en biodiversiteit (SDG2, 12-15), bij het versterken van de convergentie van de levensstandaard in zijn landen en regio's en moet de vooruitgang op veel doelstellingen versnellen.
 • Landen die betere resultaten behalen op de SDG-index, behalen ook betere resultaten op de "leave no one behind"-index
 • Het herstel en het nastreven van klimaat- en biodiversiteitsdoelen moeten gepaard gaan met ambitieus sociaal beleid om "leave no one behind" en solidariteit.
 • Er zijn verdere inspanningen nodig om de convergentie van de levensstandaarden in de Europese landen te versterken.
 • Europa is wereldwijd koploper op het gebied van de SDG's, maar genereert negatieve internationale overloopeffecten.
 • De EU-27 is wereldwijd koploper op het gebied van de SDG's, maar besteedt economische, sociale en milieueffecten uit aan het buitenland, met name via de handel
 • Er is geen teken van ontkoppeling tussen economische groei en milieuoverloopeffecten die in de EU-consumptie zijn opgenomen.
 • CO2-emissies die in het buitenland worden gegenereerd om te voldoen aan de EU-consumptie van goederen en diensten groeien sneller dan het bbp
 • De EU beschikt over wetgevings- en beleidsinstrumenten, of heeft deze in voorbereiding, om de meeste SDG-uitdagingen aan te pakken, maar het is nog steeds niet duidelijk hoe zij de SDG's denkt te bereiken.

Een geïntegreerde aanpak van de SDG's moet zich richten op drie brede gebieden:

 • interne prioriteiten
 • diplomatie en ontwikkelingssamenwerking
 • negatieve internationale overloopeffecten
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram