Klimaatakkoord van Parijs: Hoe staan we er nu eigenlijk voor per sector?


In het klimaatakkoord van Parijs is de bovengrens van 2 graden opwarming voor het eerst juridisch vastgelegd. Bovendien is er het streven om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Op 4 november 2016 trad het akkoord in werking.

Hoe staan we er nu voor?

De snelheid en omvang van de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te beperken blijkt ontoereikend. De tabel laat zien dat er weinig sectoren "on track" zijn.

Snelle, verreikende overgangen in energie, vervoer, gebouwen, industrie, landgebruik, beheer van kustgebieden, en landbouw, alsmede de onmiddellijke opschaling van technologische kooldioxideverwijdering en klimaatfinanciering, zijn nodig om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5┬░C te beperken.

Er zijn ook optimistische ontwikkelingen! Verschillende lage-emissie technologie├źn, waaronder wind- en zonne-energie hebben de afgelopen twee decennia een snelle, niet-lineaire groei doorgemaakt, en de verkoop van elektrische voertuigen is sinds 2015 ook enorm gestegen.

Conclusie is dat de tijd om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, snel afneemt.

Bron: World Resources Institute; New Climate Institute; Climate Analytics; Bezos Earth Fund.
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram