Grote toename gebruik duurzame energiebronnen!


Het International Renewable Energy Agency (IRENA), een organisatie die landen ondersteunt in de transitie naar een duurzame energietoekomst, berekent de hoeveelheid gebruikte duurzame energie op de wereld en per land.

Het totale vermogen aan gebruikte duurzame energie bedroeg in 2019 2.533 gigawatt. In 2020 is het opwekvermogen van duurzame energie veel sterker gegroeid dan in de afgelopen jaren, ruim boven de lange termijn trend. Het grootste deel van de expansie vond plaats in China en, in mindere mate, de Verenigde Staten. De meeste andere landen bleven de capaciteit voor duurzame energie verhogen in een vergelijkbaar tempo als voorgaande jaren.

Eind 2020 bedroeg de wereldwijde opwekkingscapaciteit voor duurzame energie 2.799 GW en is daarmee in 2020 met 260 GW (+10,3%) gestegen!

Zonne-energie steeg het meest, met een stijging van 127 GW (+22%), op de voet gevolgd door windenergie met 111 GW (+18%). Het waterkrachtvermogen nam toe met 20 GW (+2%) en bio-energie met 2 GW. Aardwarmte steeg met 164 MW.

Zonne- en windenergie bleven de uitbreiding van de capaciteit van duurzame energie domineren, samen goed voor 91% van alle netto toevoegingen aan duurzame energie (renewable energy) in 2020.

Bron: IRENA
COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram