Amazon assessment report 2021: het Amazonewoud, één van de belangrijkste natuurwaardes op aarde!

Twee keer ben ik in het Amazonewoud geweest. De eerste keer vanaf Manaus in Brazilië. De tweede keer vanaf Iquitos in Peru met dr. Richard Bodmer, professor aan de universiteit van Kent die al 25 jaar onderzoek doet naar biodiversiteit in het Amazonegebied.

Als je over het gebied vliegt zie je direct de grote open gebieden waar ontbossing heeft plaatsgevonden. Toch wordt er gemiddeld nog iedere dag een nieuwe dier- of plantensoort ontdekt.

Inmiddels is 17% ontbost en 17% is dusdanig aangetast (agv met name boomkap, mijnbouw en bosbranden) dat het z’n ecologische functie grotendeels heeft verloren.

Download hier de executive summary van het rapport: Executive Summary Report 2021

Uiteraard is dit een probleem ivm CO2-opslag, maar daarnaast verstoort deze verkleining van het woud een zo niet nog belangrijker proces, namelijk de regencyclus in het woud. Het woud zorgt in het droge seiszoen (4 maanden per jaar) dat er dan steeds regen valt zodat het niet verdroogt.

Bij zo’n 20-25% ontbossing zal het woud deze functie verliezen en ontstaat een savannelandschap. Dit komt doordat de kritische massa aan woud voor het vasthouden van vocht en het reguleren ervan dan niet meer aanwezig is.

Ook zal deze verdroging een enorme uitstoot van CO2 tot gevolg hebben. Inmiddels is het droge seizoen al langer geworden en komen er steeds meer bosbranden voor. Het woud herstelt hier niet goed van omdat bosbranden oorspronkelijk niet voorkwamen. Tevens is de temperatuur in het woud inmiddels 1.2 graden gestegen.

Er leefden oorspronkelijk zo’n 10 miljoen mensen binnen inheemse stammen, nu nog zo’n 2 miljoen. Van de overgebleven 410 stammen leven er nog 80 geïsoleerd. De afname van inheemse stammen komt voornamelijk door Westerse inmenging (vooral ziektes, mijnbouw/slavernij, ontbossing). Van de 1000 talen die gesproken worden bestaan er nog 300.

Deze inheemse stammen hebben een enorm belangrijke rol bij het behoud van het Amazonewoud. Zij zorgen voor regulering van de ecologische waarden.

Maak je je druk over de natuur, maak je dan vooral druk over het Amazonewoud!

 

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram