Achterhoek wordt SDG-regio!

8RHK ambassadeurs heeft Everlast Consultancy opdracht gegeven haar te begeleiden bij de ontwikkeling naar een SDG-regio.
 
De Achterhoek heeft als eerste regio in Nederland uitgesproken SDG-regio te willen zijn. Een half jaar geleden hebben commissaris van de koning in Gelderland, John Berends en de voorzitter van de Achterhoek Board, Mark Boumans, een intentieverklaring ondertekend om dit te bekrachtigen. Deze papieren verklaring moet nu concreet gestalte krijgen en tot resultaat leiden.
 
Everlast Consultancy zal met alle gemeentes in de bestuurlijke regio Achterhoek afzonderlijk een ambitie-inspiratiesessie organiseren om te bespreken hoe de gemeentes invulling kunnen geven aan de regionale SDG-ambitie i.r.t. de eigen gemeentelijke ambities.
De bestuurlijke regio bestaat uit de gemeentes Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk, Aalten, Oude IJsselstreek, Doetinchem en Bronckhorst.
 
Tevens zal Everlast Consultancy 8RHK ambassadeurs begeleiden en ondersteunen bij het opstellen van een roadmap en gezamenlijke strategie om uiteindelijk SDG-regio te worden. Hierbij zal het ook nadrukkelijk gaan om de samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeentes in de regio op het vlak van SDGs. Mooi dat de Achterhoek daarbij ook de samenwerking aangaat met MAEX en veel professionals uit de eigen regio betrekt in de verdere uitwerking van de plannen.
 
Het worden van een SDG-regio moet kansen bieden voor de ontwikkeling van de Achterhoek in brede zin. Het kan een versterking en versnelling geven aan andere ambities in de regio en in samenwerking met andere regio’s, de provincie, het Rijk en grensoverschrijdend. De SDGs vormen hierin een verbindende factor.

Ook geeft dit de ambitie weer van de regio Achterhoek om een duurzame ontwikkeling van de regio na te streven waarbij grote thema’s zoals klimaat, economische ontwikkeling en sociale inclusiviteit een plek kunnen krijgen.

Het is een prachtig proces dat een voorbeeld kan zijn voor andere regio’s in Nederland en daarbuiten.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram