Masterclass SDGs

Van welvaart naar welzijn

Aanmelden
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein
Bezoekadres: Larensteinselaan 26a, 6882 CT Velp
Data van dagdelen
15, 22 en 29 januari
Aanvang 12:00 (inloop met lunch), einde 16:00
Kosten
995 euro voor de drie dagdelen inclusief lunch

Een andere kijk op de toekomst vraag om een nieuwe benadering

De masterclass biedt inzicht, geeft kaders en stimuleert!

1

Module 1

De SDG’s in brede context

In een eerste module maakt u kennis met het onderwerp Sustainable Development Goals (SDG’s) en plaatsen dit in een bredere context waardoor u als deelnemer meer inzicht krijgt in de samenhang en het waarom van deze doelen.

Om succesvol met de SDG’s in uw organisatie aan de slag te gaan is het goed om deze in de juiste context te zien. Wat zijn de SDG’s, waar komt het vandaan en waar willen we naar toe.

Binnen deze module komen de mondiale vraagstukken aan de orde, zoals de ecologische footprint, sociale ongelijkheid en armoede. Vanuit de SDG’s wordt gekeken hoe hier samenhang in gevonden kan worden en hoe je hier lokaal antwoord op kunt geven.

Voor een succesvol streven naar de SDG’s bespreken wij in deze module “Leiderschap”, hoe je als persoon hierin positie kunt kiezen hoe jij invloed kunt hebben op het succes van de SDG’s.

Aan de orde komen collectief leiderschap, kapitalisme, de donuteconomie, de piramide van Maslow, degrowth, je morele kompas, IDGs en nog veel meer aspecten passeren de revue. Maar ook hoe je wereldwijd tot succes kunt komen.

Aan de hand van discussie en stellingen gaan we deze onderwerpen gezamenlijk verkennen en doorgronden.

2

Module 2

Strategie en planvorming

In de tweede module gaan we in op de “hoe” vraag.

Wat betekent dit voor mijn organisatie

Iedere organisatie is anders, dat vraagt maatwerk bij de toepassing van de SDG’s.

In deze 2e module wordt verder ingezoomd op de SDG’s en wordt toegelicht hoe je de SDG’s binnen je organisatie kunt implementeren en hoe je hierin kunt samenwerken met bedrijven, onderwijs, inwoners en maatschappelijke organisatie.

De verschillende rollen van de overheid, bedrijven en onderwijs worden belicht. Maar ook de stand van zaken m.b.t. de resultaten op gebied van de SDG’s wereldwijd worden getoond.

Ook de relatie van de SDG’s ten opzichte van Brede Welvaart komt aan de orde.

Hoe ga je om met monitoring en benchmarking. Maar ook hoe breng je de SDG’s binnen het DNA van mensen binnen een organisatie. Hoe vertaal je SDG’s naar je begroting.

Aan de hand van vele voorbeelden en best practices uit binnen en buitenland laten we successen zien van samenwerkingen en projecten op het gebied van SDG’s.

3

Module 3

Implementatie & toepassing

De derde module gaat vooral in op de vraag, “waar en hoe begin ik nu in mijn eigen organisatie” Hoe maak je die start nu, welke weerstanden moeten worden overwonnen, hoe krijg ik mijn mensen mee?

Bijvoorbeeld als adviseur kun je andere organisaties helpen bij het werken met de SDG’s. Maar als ambtenaar van bijvoorbeeld een overheidsorganisatie kun je er ook voor kiezen om de SDG’s binnen je eigen organisatie te implementeren. Om te kijken wat bij jouw organisatie past heeft Everlast Consultancy een SDG-profielbepaler ontwikkeld. Aan de hand van de profielbepaler wordt een SDG’s-profiel gegenereerd dat specifiek bij jouw organisatie past.

Binnen dit deel wordt vooral praktisch geoefend met de SDG’s.

Ook wordt heel concreet getoond hoe je vanuit je bestaande functie aan de slag kunt of van uit een bestaand programma. Ook kan de begroting als startpunt worden gekozen. Deze vormen worden in deze module stap voor stap doorlopen en dienen vooral als illustratie hoe dit in de eigen organisatie vorm kan krijgen. De voorbeelden laten ook zien dat een organisatie of individuele medewerker een al veel meer werkt vanuit de SDG’s dan hij/zij vaak denkt.

Hans Smit

Adviseur SDGs

Frank Landman

Adviseur SDGs

Aanmelden Masterclass

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Factuuradres(Vereist)
Heb je vragen of opmerkingen? Laat ze hieronder gerust achter.

COPYRIGHT
EVERLAST CONSULTANCY 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram